riverside1.jpgriverside2.jpg

Pla Estratègic de Desenvolupament Local

* La Regidoria d’Economia i Participació de l’Ajuntament de Llagostera està treballant en l’elaboració d’un Pla Estratègic de Desenvolupament Local (PDL).  El projecte té per objectiu potenciar els avantatges competitius del municipi per tal de fomentar l’ocupació i la riquesa local. També es pretén afavorir un procés reactivador de l’economia i la societat local aprofitant els recursos endògens i promovent la cooperació público-privada per fomentar el creixement, l’ocupació i la millora de la qualitat de vida de la població..

* El procés d’elaboració del Pla Estratègic, que compta amb el suport extern de la Consultoria Neòpolis, es fonamenta en quatre criteris claus: el realisme, la centralitat, la dependència i la integralitat, a més de la participació activa dels diferents agents institucionals, socials i econòmics del territori. En aquest sentit s’ha previst la creació d’una estructura orgànica per tal de garantir un procés efectivament participatiu, transversal i amb coherència tècnica i estratègica.

* El projecte s’ha iniciat a través d’una primera fase de diagnòstic, en la que ja s’ha començat a treballar, i on s’analitzarà quantitativa i qualitativament la situació actual de l’Ajuntament a nivell sociodemogràfic, socioeconòmic, d’infraestruactures, d’equipaments, d’entre d’altres.
Posterirorment s’iniciarà una fase de propostes on, amb el diagnòstic com a referència, es dinamitzaran diferents espais participatius per tal de definir les linies estratègiques, objectius i actuacions que esdevindran el full de ruta en termes de desenvolupament local a Llagostera.
Els espais de deliberació i participació es començaran a dinamitzar passat l’estiu, i es preveu que el projecte estigui enllestit a principis del 2013.

Amb el suport de: