Diagnosi quantitativa

Capítol 0: Presentació i objectius 

* Presentació

Capítol 1: Context de Recursos i Serveis

* Memòria (Part I)

* Memòria (Part II)

* Síntesi

Capítol 2: Diagnosi Socio demogràfica

* Memòria

* Síntesi

Capítol 3: Diagnosi Socioeconòmica

* Memòria

* Síntesi

Diagnosi qualitativa 

Resultats sessió amb Comissió Político - Tècnica

Resultats sessió amb agents socials

Resultats sessió amb agents econòmics i altres administracions

Fase de propostes 

Resultats sessió Taller realitzat el dia 7 de febrer al Casino 

Consulta el Pla  (Darrera actualització 24 d'abril de 2013)