Comissió de Seguiment

Què ès?

El projecte també preveu comptar amb un òrgan obert on seran convidats el conjunt d’agents implicats durant el procés d’elaboració del pla (agents socials, econòmics, comercials, turístics, institucionals, ciutadania, etc...).

La Comissió exercirà funcions d’avaluació i seguiment i pretén garantir el dret del conjunt d’agents del municipi a estar informats, prendre part i ser consultats durant l’elaboració del projecte