Comissió Política - Tècnica

Què ès?

Òrgan pensat per garantir la implicació de tots els grups polítics municipals, així com de representants tècnics municipals. En un projecte estratègic i de futur com el que ens ocupa esdevé clau garantir consensos i acords generals que permetin un procés d’elaboració del projecte compartit.

La Comissió està composada per:

• Alcalde
• Regidor d’Economia i Participació
• Representant d’ERC
• Representant d’Alternativa per Llagostera
• Representant del PSC
• Representant del PP
• Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica
• Tècnic de comunicació
• Representant tècnic de l’àmbit social
• Representant tècnic de l’àmbit urbà-territorial
• Representant/s de Neòpolis