Grup promotor

Què ès?

Més que un òrgan, el Grup Promotor s’entén com un equip de treball que vetlla per garantir que el procés d’elaboració del Pla s’adapta a la realitat del municipi. Té per objectiu facilitar les tasques de treball de camp i anàlisi que cal dinamiztar durant el procés i generar un fed-back constant sobre l’evolució del projecte.

Formen part del Grup Promotor:
 
• Alcalde
• Regidor d’Economia i Participació
• Regidor de Joventut
• Tècnica de l’Àrea de Promoció Econòmica i Local
• Tècnic de comunicació
• Representant/s de Neòpolis
• Representant de la societat civil